Muzeum II Wojny Światowej

Historia militarna i nie tylko

Muzeum II Wojny Światowej zostało otwarte dość niedawno, w 2017 roku.
Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk został położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowi narrację o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka.

Dojazd

Cena kursu taxi (z centrum miasta): ~ 18,00 zł
Czas dojazdu: ~ 8 minut
Zamów polecane w tym mieście taxi: