Państwowe Muzeum na Majdanku

Pierwsza tego typu instytucja na świecie

Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944, na terenie którego w 1944 roku powstało Państwowe Muzeum, pierwsza tego typu instytucja na świecie. W XXV rocznicę wyzwolenia Majdanka na terenie byłego obozu stanął monumentalny pomnik, poświęcony ofiarom nazizmu. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Dojazd

Cena kursu taxi (z centrum miasta): ~ 19,00 zł
Czas dojazdu: ~ 11 minut
Zamów polecane w tym mieście taxi: