Zamek Królewski w Warszawie

Symbol suwerenności państwowej

Początki Zamku Królewskiego są prawie równoczesne z powstaniem miasta Warszawy i sięgają czasów książąt mazowieckich, gdy w XIV w., powstała Wieża Wielka (dzisiejsza Wieża Grodzka). Najpierw służył za mieszkanie księciu Bolesławowi II
jego rodzinie, urzędnikom i dworzanom.

Rozbudowywany był za czasów króla Zygmunta III Wazy, gdy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku i pełnił funkcje nie tylko obronnej rezydencji książęcej, ale miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju, a później stałą siedzibą królów polskich. Stracił na znaczeniu w okresie rozbiorów, Hitlerowcy zburzyli go w 1944 i przez wiele lat pozostawał w formie trwałej ruiny.

Odbudowany i otwarty dla publiczności został dopiero w roku 1984. Dzisiaj przede wszystkim pełni rolę muzeum, ośrodku edukacji, prezentuje także liczne wystawy czasowe. Zamek Królewski jest też miejscem wielu uroczystości najwyższej rangi państwowej, czym nawiązuje do tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej.

Dojazd

Cena kursu taxi (z centrum miasta): ~ 18,00 zł
Czas dojazdu: ~ 9 minut
Zamów polecane w tym mieście taxi: